گفتگو

پرستار اتاق عمل: «دکتر، من جمعه شب به خاطر یه مورد اورژانسی ساعت 8 شب اومدم و تا 2 صبح هم عمل طول کشید.

دکتر بیهوشی: جدی؟ چی بود؟ تا 2 صبح؟

-بله، یه مرد عرب که روده هاش ترکیده بود! وای دکتر نمی دونی! ما یه اسپری خوشبو کننده رو تا آخر مصرف کردیم، هی به ماسکهامون و همه جا اسپری می زدیم، نزدیک دو لیتر عفونت از بدنش خارج کردیم!

- اها! این مورد رو می شناسم.  عمل رو  دکتر م. و دکتر ق. انجام دادند؟

-بله دکتر.

-من یک ماه پیش به دکتر م. زنگ زدم و گفتم که حال این مریض وخیمه و باید عمل بشه، گفت من نیستم و خارج از کشورم و ... .

-مریض اکسپایره دکتر.

-بله، می دونن چون عربه نمی تونه شکایت کنه، این همه بازی سرش درآوردن. من امروز تو بخش دیدمش.

-هنوز زنده اس دکتر.

-بله ولی اکسپایره.

قابل توجه : در صفحۀ اول سایت بیمارستان پنج، شش جمله درباره آسایش و رفاه بیماران و همراهانشون ذکر شده.

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید