نمی دانم کنار گذاشتن آدمهایی که زمانی جزئی از زندگی ما بوده اند کار درستی است یا نه! بعضی آدمها نیستند ولی در تو حضور دارند و حسشان می کنی اما بعضی ها هستند  و تو حسشان نمی کنی. توضیحش سخت است، مواقعی پیش می آید که مجبوری آدمهایی را که زمانی دوست داشته ای کنار بگذاری نمی دانم کار درستی است یانه. مثلاً کنار گذاشتن دوستی که سالها با او خاطره داشته ای اما حالا حس می کنی دنیای شما با هم متفاوت است و تنها وجه اشتراک شما همان خاطرات دور و دوست داشتنی است...

/ 0 نظر / 16 بازدید